Personeel

PROJECT OVERVIEW

Wat zijn de risico’s van personeel in dienst?

Personeel kan nieuwe perspectieven openen voor je bedrijf. Maar er kleven ook risico’s aan. Wat zijn de belangrijkste risico’s van werknemers op de loonlijst? En hoe ga je hier op een slimme manier mee om?

Zit je bedrijf in de lift? En denk je erover na om (meer) personeel aan te nemen? Dan zul je als ondernemer niet over één nacht ijs gaan. Het wel of niet aannemen van personeel is namelijk een grote beslissing. Hierbij is het slim om je eerst goed af te vragen wat er zoal mis kan gaan.

In dit artikel vind je daarom de belangrijkste risico’s van tijdelijk of vast personeel in dienst. Daarnaast kunnen andere risico’s op je onderneming van toepassing zijn. Samen met een ons kun je kijken welke dat zijn.

Risico’s van tijdelijk of vast personeel

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een werknemer is nu misschien zo gezond als een vis. Maar niemand heeft dit volledig in de hand en ook in jouw bedrijf kan iemand ziek worden of arbeidsongeschikt raken. In Nederland is het zo geregeld dat jij als ondernemer dan een deel van de lasten draagt.

In de eerste twee jaar ben je onder meer verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarnaast loop je enkele andere werkgeversrisico’s, zoals tot tien jaar lang de doorbelasting van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je kunt daarmee te maken krijgen als een tijdelijke werknemer ziek uit dienst gaat of als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Met een verzuimverzekering kun je je verzekeren tegen het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Ben je daarnaast eigenrisicodrager? En betaal je dus zelf arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan (ex-)werknemers in plaats van het UWV? Dan kun je dit risico afdekken met een ZW-eigenrisicoverzekering en/of een WGA-eigenrisicoverzekering.

Als ondernemer kun je overigens het nodige doen om de kans op uitval (en verzuimkosten) te verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld ziekteverzuim terugdringen met allerlei maatregelen, zoals een goed verzuimbeleid, het bieden van voldoende regelmogelijkheden en het investeren in opleidingen.

Ongevallen

Ongevallen onder werktijd zijn niet ondenkbaar. En als het gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Niet alleen voor je werknemer die invalide kan raken of kan komen te overlijden. Maar ook voor jou als ondernemer vanwege de kans op een schadeclaim. Als een werknemer tijdens het werk iets overkomt, kan hij jou namelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Je kunt dit risico afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Verder kun je als goed werkgever een zakelijke ongevallenverzekering afsluiten voor je personeel. Daarmee regel je een eenmalige uitkering voor het geval een werknemer een ongeval krijgt. Vervolgens kun je deze uitkering overmaken aan je werknemer.

Het is natuurlijk nog slimmer om ongevallen te voorkomen. Praktische tips om hiermee aan de slag te gaan, staan in een brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je kunt bijvoorbeeld goed gedrag belonen, werknemers laten leren van elkaar en resultaten zichtbaar maken.

Arbeidsconflicten

Een verschil van mening valt meestal wel te overbruggen. Helemaal als je je best doet om arbeidsconflicten te voorkomen door de signalen op tijd te herkennen en zo snel mogelijk met de betreffende werknemer(s) om de tafel te gaan zitten. Op die manier kun je eventuele misverstanden tijdig uit de weg ruimen.

Toch is het mogelijk dat je verzeild raakt in een hoogopgelopen arbeidsconflict. Zo kan de arbeidsrelatie verstoord raken door botsende karakters op de werkvloer. Ook kan dit gebeuren als gevolg van een reorganisatie in je bedrijf. Het voortzetten van de samenwerking kan daarna lastig zijn.

Dit kan flink in de papieren lopen. Bijvoorbeeld als de motivatie van een werknemer hierdoor tot het nulpunt zakt, of als hij zich vervolgens ziek meldt. Als het komt tot ontslag, kun je ook te maken krijgen met hoge juridische kosten en andere ontslagkosten. Ten slotte kun je denken aan wervingskosten voor een eventuele vervanger.

Met een bedrijfsrechtsbijstandverzekering kun je de juridische kosten van conflicten afdekken. Daarbij krijg je ook bij een dreigend arbeidsconflict een helpende hand. En komt het toch tot een rechtszaak? Dan ben je verzekerd van de juridische bijstand van een jurist of advocaat.

Financiële problemen

Dit risico heeft niet zozeer met je personeel te maken als wel met je onderneming. Je bedrijf loopt namelijk het risico om in de rode cijfers te belanden. Bijvoorbeeld als een grote klant wegvalt en hier geen nieuwe opdrachten voor in de plaats komen. Het kan dan risicovol zijn om (veel) werknemers op de loonlijst te hebben. Jouw verplichtingen als werkgever lopen namelijk gewoon door.

Bij financiële problemen hoef je echter niet met lege handen te staan. Als je dit aannemelijk kunt maken, kun je werknemers namelijk ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Je moet hiervoor wel een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Deze instantie zal daarna toetsen of je aanvraag voldoet aan de criteria.

Project details

  • Year: 2015
  • Project: Branding
  • Customer: Wallahia Inc.
  • Designer: Arnie Schwarzie
Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *